Vizuální vývojové prostředí jBlocks

Vizuální programování

Jak již samo slovo vizuální napovídá, jedná se o programovací techniku, ve které se pracuje s grafickými, viditelnými objekty. Programy lze tvořit tak, že se slovně vyjadřujeme v programovacím jazyce, objekty nazýváme jmény a pracujeme s nimi pomocí textových odkazů.

Ve vizuálním programování pracujeme s grafickými reprezentacemi objektů, na rozdíl od předchozího způsobu, kdy se na objekty odvoláváme slovně. V praxi to tedy znamená, že objekty, které jsme si dříve pouze představovali a v programovacím jazyce pouze slovně popisovali, nyní fyzicky vidíme na pracovní ploše znázorněné vývojové grafy složené z grafických navzájem provázaných bloků.

Klasické programování vyžaduje schopnosti analytického myšlení, logiky a verbální komunikace. Vizuální programování nově využívá možnosti nonverbální komunikace. Existuje mnoho důvodů na podporu vizuálního programování, především však, práce s grafickou reprezentací jazyka je pro studenty přirozenější a přitažlivější než práce s textem programovacího jazyka.

Výhody vizuálního programování:

  1. Pomocí visuálních bloků se rychleji programuje než pomocí slov, protože jeden blok může sdělovat více informací současně.
  2. Student si lépe pamatuje obrazovou informaci.
  3. Obrázky doplněná obrazovka dělá práci s počítačem pro studenty zajímavější a přitažlivější.
  4. Jedna z možností vizuálního programování, žebříčkové diagramy, se běžně používají v průmyslové praxi při programování PLC.
Nahoru