Instalace programu

Systémové požadavky

 • PC s operačním systémem Microsoft Windows XP, Vista nebo 7
 • Java Development Kit (JDK) 6 Update 26 nebo vyšší, verze 32 bit (ke stažení zde)
 • Instalace ovladačů pro komunikaci s jBotBrain II (návod pro Windows 7 a Windows 8)

Postup instalace

 1. Po spuštění instalačního programu (jblocks-setup.exe) zvolte jazyk, ve kterém se má prostředí nainstalovat a klikněte na tlačítko Další:

 2. Pokud je na počítači nainstalováno prostředí JDK, zobrazí se uvítací obraztovka instalačního programu. V opačném případě prosím ukončete instalátor a nainstalujte JDK. Pokračujte tlačítkem Další:

 3. Zvolte umístění, kam se má program nainstalovat, nebo zvolte výchozí možnost a klikněte na tlačítko Další:

 4. Pokud nechcete vytvářet zástupce na Ploše nebo asociovat soubory s příponou .jbl, upravte nastavení a pokračujte tlačítkem Další (asociace souborů znamená, že se všechny soubory s příponou .jbl otevřou v prostředí jBlocks):

 5. Zobrazí se shrnutí instalace. Pokud chcete způsob instalace upravit, vraťte se tlačítkem Zpět k příslušné obrazovce. Stisknutím tlačítka Další nainstalujete program:

 6. Pokud instalace proběhla úspěšně, můžete rovnou nainstalované prostředí spustit:

 7. Spuštění programu předchází zobrazení úvodní obrazovky. Pokračujte na stránku Práce s programem:

Důležité soubory

Pozor, zásah do nainstalovaných a konfiguračních souborů může způsobit nefunkčnost aplikace.

 • Aplikace jBlocks se ve výchozím nastavení instaluje do adresáře C:\\Program Files\Mechatronic Education\jBlocks. Ke spuštění slouží program jblocks.exe.
 • Konfigurační soubory jsou uloženy v adrsáři C:\\Users\Jméno Uživatele\AppData\Roaming\Mechatronic Education\jBlocks:
  • jdk.ini obsahuje cestu k JDK, která je ptořebná ke spuštění prostředí
  • jblocks.conf obsahuje nastavení prostředí jBlocks a jazykové verze

Odinstalování programu

Odinstalování prostředí jBlocks provedete spuštěním:

Start → Všechny programy → jBlocks → Odinstalovat aplikaci jBlocks

Nahoru